Pobierz darmową EkoApp
– czyli aplikację będącą rodzajem wirtualnego przewodnika, który głosem 
Krystyny Czubówny – opowie Wam o bioróżnorodności.

Pobierz aplikację

Spacer po Mazurach z Krystyną Czubówną

Chcesz wiedzieć więcej o ekosystemach Krainy Wielkich Jezior Mazurskich? Pobierz darmową EkoApp – czyli aplikację będącą rodzajem wirtualnego przewodnika, który głosem Krystyny Czubówny — ulubionej lektorki Polaków, oprowadzi turystów po Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

Wykorzystując najnowsze technologie, w tym możliwości rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality), interaktywna ekoaplikacja poprowadziła użytkowników wybranymi szlakami, wskazując piękno otaczającej przyrody opowiadając o lokalnej faunie i florze – do poznania jest aż 150 gatunków, oraz wyjaśniając, jak najlepiej obcować z przyrodą.

Dzięki krótkim opowieściom czytanym przez Krystynę Czubównę, każdy użytkownik poza nieoczywiste, ciekawe fakty na temat Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, a jednocześnie uświadomili sobie, jak niebezpieczne dla ekosystemów są częste zachowania turystów, takie jak hałas czy sikanie do jeziora.

Wyniki konkursu „Fokus na Przyrodę”

I Nagroda

Stanisław Sielewicz
Matczyna miłość

II Nagroda

Tomasz Krupiński
Jezioro Łabędzie

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Projekt „Zakorzenieni w przyrodzie – budowa eko-aplikacji dedykowanej Krainie Wielkich Jezior Mazurskich”  korzysta z dofinansowania o wartości 172 572,11  euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG na lata 2014-2021 w ramach programu: Działania związane z ochroną środowiska i ekosystemów prowadzone przez NGO – Fundusz Małych Grantów.
Celem projektu jest w zwiększenie ochrony bioróżnorodności Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, przez podniesienie świadomości społecznej na temat ekosystemów i świadczonych przez nie usługach.

Darczyńca

Operator Programu – Ministerstwo Klimatu i Środowiska przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Organizator

Partnerzy projektu